Làng văn hóa du lịch ẩm thực Nắng Sông Hồng

Thiết kế : 2011
Hoàn thành xây dựng: 2013
Quy mô: Tổng diện tích: 8,4ha
Địa điểm: phường Bồ Đề, Q.Long Biên, tp Hà Nội
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần ánh sáng Sông Hồng