Liên hệ

VĂN PHÒNG

  • Địa chỉ: BT1-14 Nguyen Xuan Khoat, Xuan Dinh, Bac Tu Liem, Ha Noi
  • Mail: info@indochina-cci.com
  • Tel: +84 24 37723025
             +84 24 37723076

© Copyright by ICCI, 2023, All Rights Reserved