Springlight City – 1 Bis 1 Kep

Thiết kế: 2017
Quy mô: 200.000m2 , tầng cao 40 tầng
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bến Thành – Sao Thủy
Tư vấn chính: Woods Bagot – USA
Tư vấn địa phương: Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Đông Dương – ICCI