VP Plaza Nha Trang

Thiết kế : 2015
Quy mô : 10.100m2, tầng cao: 20 tầng
Địa điểm: Trần Phú, phường Lộc Thọ, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Phát triển Vina Phú Gia