Chợ hoa Quảng An

Thiết kế : 2018
Quy mô : Diện tích 9.400 m2
Địa điểm: Quảng An, quận Tây Hồ – Hà Nội
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư Sao Thủy